ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 2008

ಅನಿರ್ವಚನೀಯ

ಅದೆಂಥದೋ ಪುಳಕ, ಇರುಳ ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ
ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಗದಷ್ಟು ಉಸಿರ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಾಸೆ
ಹಿಮಕಂಪಿನ ಮದದಿಂದ ಮತ್ತೇರಿದ ದುಂಬಿಯಂತಾಗಿದೆ ಮನಸು
ಕಾಣದಿನಿಯನ ತೊಳ್ತೆಕ್ಕೆಯ ಬಂಧನದಾಸೆ
ಅದೇನೋ ಉಲ್ಲಾಸ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚಡಪಡಿಕೆ
ನಾನೇ ನನ್ನ ಗಲ್ಲವನ್ನು ಮುದ್ದಿಸುವಾಸೆ
ನನ್ನ ಕೂದಲನ್ನು ನಾನೇ ನೇವರಿಸುವಾಸೆ