ಸೋಮವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 2008

ಬೇಸಿಗೆಯ ಮಜಾ

ಇದೋ ಬಂತು ಬೇಸಿಗೆ
ರಜವಾಯಿತು ಶಾಲೆಗೆ
ಸಖತ್ ಮಜಾ ನನಗೆ
ಹೊರಟೆ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ
ಸಿಕ್ಕಿತು ಕವಡೆ, ಅಳಿಗುಳಿ ಆಟಿಗೆ
ಸೀಟಿದೆ ಪತ್ತಾ, ಕರುಗಳ ಬಗೆಬಗೆ
ಖಾಲಿಮನೆ ಪಿಗ್ಗಿಗಳು ಅಜ್ಜಿಗೆ
ನಕ್ಕಿದೆ ಮರಳಿ ಆಕೆಯ ಮಡಿಲಿಗೆ

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಲ್.ಎನ್. ಸಿಂಹ ಅವರ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆದೆ.