ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 28, 2008

ಪೆದ್ದುಗುಂಡನ ರಗಳೆ - ೧

ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರ ಎತ್ತರವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಅವರ ಮೇರು ಸದೃಶ ನಿಲುವನ್ನು ನೋಡಲೆಂದು ಕತ್ತೆತ್ತಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಎತ್ತರವೂ ಕೊಂಚವಾದರೂ ಏರುವುದು ನಿಜವೇ ಸರಿ. ಒಂದು ಹೆಮ್ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತಾಗ ಅದರ ನೆರಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾದ ನಾನು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಚತುಷ್ಪದಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು ೧೮-೧೨-೨೦೦೭ ರಲ್ಲಿ, ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ...

ಸುಖ ಸುಪ್ಪತ್ತಿನೊಳಾಡುವರಂ ಕಂಡು
ಕರುಬುವ ಮಂದಿ ಕಷ್ಟಕೋಟಲೆ
ರಹಿತ ಸಗ್ಗ ಘೋರವೆಂದುಲಿವರು
ಪಾಪವದಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವೋ - ಪೆದ್ದುಗುಂಡ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: