ಬುಧವಾರ, ಜನವರಿ 7, 2009

ಪೆದ್ದುಗುಂಡನ ರಗಳೆ - ೧೬

ಶಬ್ದದ ಹಂದರಕೆ ಭಾವನೆಯೆ ಹೊದಿಕೆ
ಆಲಿಪನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತದು ನಗ್ನ!
ಅದಕಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭಾವ ತೊಡಿಸೆ
ಕೇಳುಗನ ಕಿವಿಯಂತೆ ಅರ್ಥ - ಪೆದ್ದುಗುಂಡ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: