ಮಂಗಳವಾರ, ಜನವರಿ 6, 2009

ಪೆದ್ದುಗುಂಡನ ರಗಳೆ - ೧೫

ಹೃದಯ ತಂತಿ ಮೀಟುವ ಗಂಧರ್ವ ಗೀತ
ಕಣಕಣದಿ ಆನಂದ ತುಡಿತ
ಮನದಾಳದ ನೂರು ಭಾವನೆಗಳ ಚಿಲುಮೆ
ಸಂಗೀತ ನಿಜ ಸ್ವರ್ಗ - ಪೆದ್ದುಗುಂಡ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: