ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 5, 2008

ಅಂದೊಮ್ಮೆ

ಅಂದೊಮ್ಮೆ ನಾನಿನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ
ನಿನ್ನ ಬಳಸಿ ಬರಸೆಳೆದಾಗ
ತನು ಕಂಪ ಸವಿದಾಗ
ನಿನ್ನ ಸಿಹಿ ಅಧರ ಮೆದ್ದಾಗ
ಮನ ಹುಚ್ಚಾಯಿತಾಗ

ಇಂದೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ನೆನಹು ಕಾಡಿದಾಗ
ನಿನ್ನ ತುಟಿ ಜೇನ ನೆನೆದಾಗ
ಕನಸಾಗಿ ಮನಸ ಹೊಯ್ದಾಗ
ಬರಿದಾದ ಎದೆ ನೋಯಿತೀಗ
ನೀರಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಹರಿಯಿತೀಗ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: