ಶುಕ್ರವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 28, 2008

ಪೆದ್ದುಗುಂಡನ ರಗಳೆ - ೬

ಪಾದಸ್ಪರ್ಶದಿ ಶಿಲೆ ಸಾಧ್ವಿಯಾದಲ್
ನಾಮಬಲದಿ ಶಿಲೆ ಜಲದಿ ತೇಲಲ್
ಅರ್ಧಾಂಗಿಯಿಂ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಮಾಣ ಬಯಸೆ
ಮನಸೇಕೆ ಕಲ್ಲಾಯ್ತು? - ಪೆದ್ದುಗುಂಡ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: