ಮಂಗಳವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2008

ಪೆದ್ದುಗುಂಡನ ರಗಳೆ - ೧೪

ದಿನದ ಆಟೋಟದಿ ಮನ ಜಡವಾಯ್ತು
ಜೀವನಾನಂದ ಬುಗ್ಗೆ ಒಣಗಿ ಬರಿದಾಯ್ತು
ಹಳೆ ನೆನಪ ಹೊಸ ಮೆಲುಕು ಕಣ್ಣೀರ ತರಿಸೆ
ಬರಡು ಮನ ಹಸಿರಾಯ್ತು ! - ಪೆದ್ದುಗುಂಡ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: