ಬುಧವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 3, 2008

ಪೆದ್ದುಗುಂಡನ ರಗಳೆ - ೭

ಅಸ್ಪಂದಿತ ಸ್ನೇಹಾನುರಾಗಗಳು
ಹೃದಿಂದುವಿನ ಕೇತು ರಾಹುಗಳು.
ಎದೆಯಿಂ ವಿಷ ಬೀಜ ಕಿತ್ತೊಗೆಯದಿರೆ,
ಮನಬನವು ಬರಡು - ಪೆದ್ದುಗುಂಡ

------------------------------------

ಅಸ್ಪಂದಿತ = ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರಕದ
ಹೃದಿಂದು = ಹೃತ್ + ಇಂದು = ಎದೆಯ ಚಂದಿರ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: