ಗುರುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 12, 2009

ಪೆದ್ದುಗುಂಡನ ರಗಳೆ - ೨೦

ಪುಟ್ಟ ಹರಿವಾಣದಿ ನೀರ ತುಂಬಿಡಲೇಕೆ ?
ಹಸಿ ಮೆಣಸ ಹುಡು ಹುಡುಕಿ ತಂದಿಡಲೇಕೆ ?
ಮಾತ ಪ್ರತಿ ಮಾತ ಕೇಳಲ್ ತವಕಿಸಲೇಕೆ ?
ಗಿಳಿಯು ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ - ಪೆದ್ದುಗುಂಡ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: