ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 15, 2009

ಪೆದ್ದುಗುಂಡನ ರಗಳೆ - ೨೧

ಕದ್ದ ಮಿತ್ರರಿಗಾಗಿ ಬೆಣ್ಣೆ, ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಸೀರೆಗಳ;
ಭಾಮೆಗಾಗಿ ಪಾರಿಜಾತ, ರುಕ್ಮಿಣಿಗಾಗಿ ಅವಳನ್ನೇ ಕದ್ದ.
ಅಬಲರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಳುವಾದರೂ ಮಾಡೆಂಬೆ
ಕದ್ದು ಪರರಿಗಾಗಿ ದೇವ ತಾನಾದ - ಪೆದ್ದುಗುಂಡ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: