ಮಂಗಳವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 24, 2009

ಪೆದ್ದುಗುಂಡನ ರಗಳೆ - ೨೨

ಅಕ್ಷರ ತಿಳಿದೊಡೆ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಲಾದೀತೇ?
ಬೊಗಸೆಯೊಂದು ಶರಧಿ ಬರಿದಾಗಿಸೀತೆ?
ಹೊಟ್ಟ ನುಂಡು ಅಕ್ಕಿಸವಿ ತಿಳಿಯಲಾದೀತೇ?
ಬಿಡು ಜ್ಞಾನ ದರ್ಪ - ಪೆದ್ದುಗುಂಡ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: