ಮಂಗಳವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 24, 2009

ಪೆದ್ದುಗುಂಡನ ರಗಳೆ - ೨೪

ಎಡವಿದಾ ಕಲ್ಲ ಹಳಿದು ಫಲವೇನು
ಕ್ರಮಿಸುವಾ ಹಾದಿ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ದೂರ
ಸಮಯದಲಿ ಸಾವರಿಸಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗು ಮರುಳೇ
ಗುರಿಯ ಮೇಲಿರಲಿ ಗಮನ - ಪೆದ್ದುಗುಂಡ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: