ಬುಧವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, 2008

ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ

ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ
ತುಂಟ ಕಾಲ್ಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ
ಗಲ್ಲ ಸವರಿ
ಮುತ್ತ ನೀಡೆ
ಮುಖದಿ ಕೆಂಪು ಲಜ್ಜೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: