ಬುಧವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 24, 2008

ಪೆದ್ದುಗುಂಡನ ರಗಳೆ - ೧೩

ಜ್ಞಾನ ಬೀಜಕೆ ಇಚ್ಛೆಯ ನೀರೆರೆಯೆ
ಚಿತ್ತ ಭಿತ್ತಿಯಲಿ ಅರಿವು ಕುಡಿಯೊಡೆವುದು.
ಬೆಳೆದಂತೆ ಪಸರಿಸಿ ಬಿಳಲುಗಳ ಬಿಟ್ಟ
ಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಟ - ಪೆದ್ದುಗುಂಡ
-------------------------------
ಬಿಳಲು = ಬಿಳಲು ಬೇರು
ವಿಶ್ವವಟ = ವಿಶ್ವದಗಲ ಹಬ್ಬಿರುವ ವಟವೃಕ್ಷ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: