ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 4, 2008

ಪೆದ್ದುಗುಂಡನ ರಗಳೆ - ೯

ನೆನಪ ಸಂದೂಕಿಗೆ ಬಹುಗಂಧ ಚಾವಿ
ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ತೇಲಿ ಬಂದ ವಾಸನೆಯ ಅಮಲು
ವರ್ಷಾಂತರದ ಮರೆವಿನಲೂ ನೋವಿನ ಕದತೆರೆಯೆ
ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿತು ನೆನಪು - ಪೆದ್ದುಗುಂಡ
-------------------------------------------------
ಸಂದೂಕು = ಪೆಟ್ಟಿಗೆ
ಬಹುಗಂಧ = ವಿವಿಧ ವಾಸನೆಗಳು
ಚಾವಿ = ಬೀಗದ ಕೈ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: