ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 14, 2008

ಪೆದ್ದುಗುಂಡನ ರಗಳೆ - ೧೧

ಸಮುದ್ರವೆದುರಾಗೆ ಹನುಮ ನಿಂತನೆ?
ಬೆಟ್ಟ ಹೊರುವಾಗೆ ಅವ ಹಿಂಜರಿದನೆ?
ಎಲ್ಲ ಹಾದಿಗಳಲುಂಟು ಕೋಟಲೆಗಳು;
ಅಡೆತಡೆಗೆ ಮಣಿಯದಿರು - ಪೆದ್ದುಗುಂಡ
----------------------------------
ಸಮುದ್ರವೆದುರಾಗೆ = ಸಮುದ್ರವು ಎದುರಾದಾಗ
ಅವ = ಅವನು

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: