ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 14, 2008

ಪೆದ್ದುಗುಂಡನ ರಗಳೆ - ೧೨

ಮೂಲಿಕೆ ಸಿಗದೆ ಪವನಸುತಗೆ ಪೇಚು
ಸಂಜೀವಿನಿ ಪರ್ವತವೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗೆ
ವಿರಾಟನಾಗಿ ಬೆಳೆದ, ಬೆಟ್ಟವನೆ ಕಿತ್ತೊಯ್ದ
ಸಮಸ್ಯೆಗಿಂತೆತ್ತರನಾಗು - ಪೆದ್ದುಗುಂಡ
--------------------------------------
ಪವನಸುತ = ವಾಯು ಪುತ್ರ (ಹನುಮಂತ)

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

Rakesh ಹೇಳಿದರು...

what is peddugunda..is it rhymes or poems?

its like vachanas

Raghu ಹೇಳಿದರು...

[rakesh] Peddugunda is a 4-lines verse format on the lines of 'Mankutimmana Kagga' by DVG. I love DVG's Kagga and I have been greatly insipred by it. Hence, I am writing verses in similar format with the ankita, 'Peddugunda'. Each verse conveys an individual thought.