ಶನಿವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 2008

ತೋರಣ

ಹಸಿರು ತಳಿರು ತೋರಣ
ಸಿಹಿ ಹೋಳಿಗೆ ಹೂರಣ
ದಿನವು ಬರಲಿ
ಮಜದ ಹಬ್ಬ
ಶಾಲೆರಜೆಗೆ ಕಾರಣ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: